כתבה מס 1

כתבה מס 1

כתבה על חדלות פרעון

חדלות פרעון (אי סולבנטיות) הינה מצב כלכלי, המבטא חוסר יכולת פיננסית של אדם או חברה לפרוע את החובות שצברו. היקלעות לסטאטוס זה מתרחשת בנסיבות, בהן סך ההתחייבויות עולה על שוויים המצטבר של הנכסים ותזרים המזומנים ומוביל לגירעון.

חדלות פירעון מוחלטת, שהינה חמורה מאובדן כושר כלכלי זמני, נגרמת עקב כישלון בתחום העסקי והינה בעלת השלכות שונות על אדם ועל תאגיד:
אדם פרטי, הנקלע לחדלות פירעון, ניצב בפני הכרזה על פשיטת רגל וכניסה להליכים בהתאם. מנגד, תאגיד במצב חדלות פירעון עומד בפני הליכי פירוק או הבראה לחלופין, לפי נסיבות המקרה.
דיני חדלות פירעון מעלים קשת רחבה של אפשרויות פתרון, על פי מודלים שונים – הליכים משפטיים כמו גם גיבוש הסדרים מחוץ למערכת המשפט.
בין ההיבטים המרכזיים, אשר נידונים במסגרת דינים אלה, נמנים: תנאי סף לצורך פתיחת הליכי חדלות פירעון לסוגיהם; השיקולים המנחים בקבלת החלטות בהליכים השונים; אמצעים להחלת הדין על הנושים; סדר הקדימות בין הנושים בפירעון החובות; אישור תוכניות הבראה ועוד.
למה לבחור במשרד שלנו?
למשרד עורכי הדין דורה כהן ויצמן ניסיון של למעלה מ 10 שנים בליווי חייבים וזוכים בהליכי הוצאה לפועל. למשרד מוניטין וידע רב ולזכותו תקדימים רבים.
משרד עורכי הדין דורה כהן ויצמן אף נבחר בשנת 2015 בדירוג משרדי עורכי הדין של חברת BDI כאחד ממשרדי עורכי הדין הטובים בתחום חדלות הפירעון ובפרט פירוקים/כינוסים והסדרי חוב.
חייגו עכשיו לטלפון חינם: 1-800-800-891 או הקליקו כאן להשארת הודעה. עורך דין מומחה להוצאה לפועל ישמח לחזור אליכם בהקדם.
המצב המשפטי הנוהג בתחום דיני חדלות פירעון
במערכת המשפט הישראלי לא קיימת כיום מערכת אחידה וסדורה של דינים בתחום חדלות פירעון. נוכח האמור, מונחה התחום על ידי מארג של דברי חקיקה, המתייחסים להיבטים שונים של הסוגיה ומעוגנים במסגרת הסדרים פרטניים.
דברי החקיקה המרכזיים בתחום, הינם: פקודת פשיטת הרגל, פקודת החברות וסעיף 350 לחוק החברות (סעיף סל), המסדירים את שלושת ההליכים, הנהוגים במצבי חדלות פירעון – פשיטת רגל, פירוק חברה והבראתה.
תוצר הלוואי של מצב דברים זה הינו חוסר קוהרנטיות בין הדינים השונים, העוסקים בחדלות פירעון. על כך נמתחת ביקורת, הקוראת לגיבוש חוק אחיד, אשר ירכז את כלל הדינים, הנוהגים בתחום.
השלכות מצב חדלות פרעון על אדם פרטי
לגבי אדם פרטי, אשר נקלע למצב של חדלות פרעון, יחולו דיני פשיטת רגל. הליך משפטי זה נפתח באחד משני אופנים – לבקשתו של האדם, אשר נקלע למצב פשיטת רגל או ביוזמת נושיו, המבקשים להיפרע את חובם ממנו.
השלכות מצב חדלות פרעון על חברה
לגבי חברה, הנקלעת לסטאטוס חדלות פרעון, קיימים שני תרחישים אפשריים: פתיחה בהליכי פירוק, המתייחסים לאישיותה המשפטית הנפרדת של החברה או כניסה להליך הבראה – מתוך ניסיון לשקם ולהחזיר לתלם תאגיד, המצוי בקשיים פיננסיים (הליך זה מוסדר בסעיף 233 לפקודת החברות).
כינוס נכסים במצב של חדלות פירעון
למינוי כונס נכסים ותחילת הליכי כינוס משמעויות שונות, בהתאם לחלות חדלות הפירעון – על אדם או על חברה: במקרה של אדם פרטי, חדל פירעון, אשר נפתח נגדו תיק במערכת ההוצאה לפועל, ישום הכינוס הינו בדרך של מכירת נכסי החייב.
בנסיבות בהן נקלעת חברה לחדלות פירעון ונכנסת להליכי פירוק, משמעות מינוי כונס נכסים הינה הקפאת ההליכים נגד החברה.
פסקי דין בנושא חדלות פרעון
בהליך בש"א 4480/04 גולן נ' רו"ח משה לאון ואח' נידונה סוגיית פיטורים באופן רטרואקטיבי של אישה הרה מעבודתה, שעה שהחברה בה הועסקה היתה מצויה בסטאטוס של הקפאת הליכים.
נפסק, כי דיני הפירוק מהווים הסדר ספציפי ביחס לסעיף 9 (א) לחוק עבודת נשים, אשר אוסר על פיטורי נשים בהריון מעבודתן. בית המשפט קבע, כי תחולתו של סעיף זה תקפה, כאשר מדובר בחברה סולבנטית, אך הוא מתאיין ונדחה שעה שהחברה הופכת לאי – סולבנטית שאז גוברים דיני חדלות פירעון על חוק עבודת נשים.
קיראו על זכויותיו של ערב לא מוגן
סיוע של עורך דין
לאדם פרטי או חברה, הנקלעים למצב חדלות פירעון, מומלץ לפנות לקבלת סיוע משפטי מטעם עורך דין, המתמחה בתחום פשיטת רגל או דיני חברות, בהתאם למקרה.
עורך דין ישקלל את מצבת הנכסים והמזומנים למול סך החובות ויעריך האם חדלות הפירעון הינה זמנית או מוחלטת. על בסיס הערכתו יקבל עורך הדין החלטה לגבי אופן ההתנהלות המתאים – פתיחה בהליכי פשיטת רגל לאדם פרטי או כניסה לסטאטוס של פירוק או הליכי הבראה לגבי חברה.

שתפו כתבה זאת

כתבות ומאמרים נוספים

כתבה מס 1

כתבה על חדלות פרעון חדלות פרעון (אי סולבנטיות) הינה מצב כלכלי, המבטא חוסר יכולת פיננסית של אדם או חברה [...]

כתבה מס 1

כתבה על חדלות פרעון חדלות פרעון (אי סולבנטיות) הינה מצב כלכלי, המבטא חוסר יכולת פיננסית של אדם או חברה [...]

כתבה מס 1

כתבה על חדלות פרעון חדלות פרעון (אי סולבנטיות) הינה מצב כלכלי, המבטא חוסר יכולת פיננסית של אדם או חברה [...]

כתבה מס 1

כתבה על חדלות פרעון חדלות פרעון (אי סולבנטיות) הינה מצב כלכלי, המבטא חוסר יכולת פיננסית של אדם או חברה [...]

כתבה מס 1

כתבה על חדלות פרעון חדלות פרעון (אי סולבנטיות) הינה מצב כלכלי, המבטא חוסר יכולת פיננסית של אדם או חברה [...]

כתבה מס 1

כתבה על חדלות פרעון חדלות פרעון (אי סולבנטיות) הינה מצב כלכלי, המבטא חוסר יכולת פיננסית של אדם או חברה [...]

2018-06-06T14:48:20+00:00
עבור למעלה